ï»? ž®è¯´æŽ’行榜_2014完结ž®è¯´æŽ’行榜_大众ž®è¯´¾|?/title> <link rel="stylesheet" href="http://www.hhhtyl.com/images/style.css" /> <script type="text/javascript" src="http://libs.baidu.com/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.hhhtyl.com/scripts/header.js"></script> <script type="text/javascript"> function ChangeDateTab(a,b) { for(c=1;c<=4;c++){ $('#tb' + a + '-' + c).hide(); $('#tbc'+ a + '-' + c).removeClass('ck1'); $('#tbc'+ a + '-' + c).addClass('ck2'); } $('#tb' + a + '-' + b).show(); $('#tbc'+ a + '-' + b).removeClass('ck2'); $('#tbc'+ a + '-' + b).addClass('ck1'); } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id="wrapper"> <script>login();</script> <div class="header"> <div class="header_logo"> <a href="http://www.hhhtyl.com/">大众ž®è¯´¾|?/a> </div> <script>panel();</script> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a href="http://www.hhhtyl.com/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.hhhtyl.com/modules/article/bookcase.php">我的书架</a></li> <li><a href="http://www.hhhtyl.com/xuanhuanxiaoshuo/">玄å‰òž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.hhhtyl.com/xiuzhenxiaoshuo/">修真ž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.hhhtyl.com/dushixiaoshuo/">都市ž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.hhhtyl.com/lishixiaoshuo/">历史ž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.hhhtyl.com/wangyouxiaoshuo/">¾|‘游ž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.hhhtyl.com/kehuanxiaoshuo/">¿U‘å‰òž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.hhhtyl.com/nvpinxiaoshuo/">女频ž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.hhhtyl.com/paihangbang/">排行榜单</a></li> <li><a href="http://www.hhhtyl.com/wanbenxiaoshuo/">完本ž®è¯´</a></li> </ul> </div> <div id="main"> <div style="height:10px"></div> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸€ä¸?--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="rTD_L"/> </td> <td class="rTB" align="middle"> <span class="btitle">玄å‰ò™ì”法ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="rTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="rTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc1-1" onclick="ChangeDateTab('1','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc1-2" onclick="ChangeDateTab('1','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc1-3" onclick="ChangeDateTab('1','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb1-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/551/" title="极品透视" target="_blank">极品透视</a></li> <li><a href="/book/40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> <li><a href="/book/5478/" title="完美世界" target="_blank">完美世界</a></li> <li><a href="/book/62027/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/book/62033/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/book/10123/" title="ž®†å¤œ" target="_blank">ž®†å¤œ</a></li> <li><a href="/book/62381/" title="最强屠龙系¾l? target="_blank">最强屠龙系¾l?/a></li> <li><a href="/book/893/" title="修罗武神" target="_blank">修罗武神</a></li> <li><a href="/book/61233/" title="无敌真寂å¯? target="_blank">无敌真寂å¯?/a></li> <li><a href="/book/3218/" title="龙王传说" target="_blank">龙王传说</a></li> <li><a href="/book/5399/" title="万古¼œžå¸" target="_blank">万古¼œžå¸</a></li> <li><a href="/book/1383/" title="逆剑狂神" target="_blank">逆剑狂神</a></li> <li><a href="/book/52394/" title="极品透视学生" target="_blank">极品透视学生</a></li> <li><a href="/book/3366/" title="¼œžé“丹尊" target="_blank">¼œžé“丹尊</a></li> <li><a href="/book/78364/" title="我家可能有位大ä{" target="_blank">我家可能有位大ä{</a></li> <li><a href="/book/59025/" title="血冲仙½I? target="_blank">血冲仙½I?/a></li> <li><a href="/book/53453/" title="臛_°Šé‡ç”Ÿ" target="_blank">臛_°Šé‡ç”Ÿ</a></li> <li><a href="/book/42670/" title="最强升¾U§ç³»¾l? target="_blank">最强升¾U§ç³»¾l?/a></li> </ul> </div> <div id="tb1-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/81770/" title="万道龙皇" target="_blank">万道龙皇</a></li> <li><a href="/book/59066/" title="元尊" target="_blank">元尊</a></li> <li><a href="/book/5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/book/3493/" title="帝霸" target="_blank">帝霸</a></li> <li><a href="/book/40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> <li><a href="/book/56997/" title="无上¼œžå¸" target="_blank">无上¼œžå¸</a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/55602/" title="牧神è®? target="_blank">牧神è®?/a></li> <li><a href="/book/62910/" title="无限先知" target="_blank">无限先知</a></li> <li><a href="/book/62033/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/book/78364/" title="我家可能有位大ä{" target="_blank">我家可能有位大ä{</a></li> <li><a href="/book/61833/" title="伏天æ°? target="_blank">伏天æ°?/a></li> <li><a href="/book/96245/" title="临渊è¡? target="_blank">临渊è¡?/a></li> <li><a href="/book/7068/" title="妖神è®? target="_blank">妖神è®?/a></li> <li><a href="/book/60876/" title="大道朝天" target="_blank">大道朝天</a></li> <li><a href="/book/121753/" title="牧龙å¸? target="_blank">牧龙å¸?/a></li> <li><a href="/book/70039/" title="­‘…神制卡å¸? target="_blank">­‘…神制卡å¸?/a></li> <li><a href="/book/6060/" title="武道éœæ€¸»" target="_blank">武道éœæ€¸»</a></li> <li><a href="/book/3366/" title="¼œžé“丹尊" target="_blank">¼œžé“丹尊</a></li> <li><a href="/book/56308/" title="剑来" target="_blank">剑来</a></li> </ul> </div> <div id="tb1-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/81770/" title="万道龙皇" target="_blank">万道龙皇</a></li> <li><a href="/book/59066/" title="元尊" target="_blank">元尊</a></li> <li><a href="/book/3493/" title="帝霸" target="_blank">帝霸</a></li> <li><a href="/book/40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> <li><a href="/book/56997/" title="无上¼œžå¸" target="_blank">无上¼œžå¸</a></li> <li><a href="/book/5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/55602/" title="牧神è®? target="_blank">牧神è®?/a></li> <li><a href="/book/62033/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/book/62910/" title="无限先知" target="_blank">无限先知</a></li> <li><a href="/book/7068/" title="妖神è®? target="_blank">妖神è®?/a></li> <li><a href="/book/96245/" title="临渊è¡? target="_blank">临渊è¡?/a></li> <li><a href="/book/78364/" title="我家可能有位大ä{" target="_blank">我家可能有位大ä{</a></li> <li><a href="/book/70039/" title="­‘…神制卡å¸? target="_blank">­‘…神制卡å¸?/a></li> <li><a href="/book/60876/" title="大道朝天" target="_blank">大道朝天</a></li> <li><a href="/book/76067/" title="地球½I¿è¶Šæ—¶ä»£" target="_blank">地球½I¿è¶Šæ—¶ä»£</a></li> <li><a href="/book/61833/" title="伏天æ°? target="_blank">伏天æ°?/a></li> <li><a href="/book/121753/" title="牧龙å¸? target="_blank">牧龙å¸?/a></li> <li><a href="/book/6060/" title="武道éœæ€¸»" target="_blank">武道éœæ€¸»</a></li> <li><a href="/book/75795/" title="太古狂魔" target="_blank">太古狂魔</a></li> </ul> </div> <span><a href="/xuanhuanxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äºŒä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="bTD_L"/> </td> <td class="bTB" align="middle"> <span class="btitle">武侠修真ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="bTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="bTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc2-1" onclick="ChangeDateTab('2','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc2-2" onclick="ChangeDateTab('2','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc2-3" onclick="ChangeDateTab('2','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb2-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/56086/" title="独步成仙" target="_blank">独步成仙</a></li> <li><a href="/book/56582/" title="凌霄之上" target="_blank">凌霄之上</a></li> <li><a href="/book/22264/" title="遮天" target="_blank">遮天</a></li> <li><a href="/book/51824/" title="重生西游之天½‹·å¦–ž®? target="_blank">重生西游之天½‹·å¦–ž®?/a></li> <li><a href="/book/58885/" title="道君" target="_blank">道君</a></li> <li><a href="/book/58786/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/4779/" title="偷香高手" target="_blank">偷香高手</a></li> <li><a href="/book/81187/" title="我师兄实在太½E›_¥äº? target="_blank">我师兄实在太½E›_¥äº?/a></li> <li><a href="/book/67471/" title="拜师九叔" target="_blank">拜师九叔</a></li> <li><a href="/book/67387/" title="逆天仙尊" target="_blank">逆天仙尊</a></li> <li><a href="/book/50143/" title="永恒圣王" target="_blank">永恒圣王</a></li> <li><a href="/book/57552/" title="逆天¼œžå¦ƒè‡³ä¸Š" target="_blank">逆天¼œžå¦ƒè‡³ä¸Š</a></li> <li><a href="/book/78877/" title="一不小心就无敌å•? target="_blank">一不小心就无敌å•?/a></li> <li><a href="/book/63053/" title="天下½W¬ä¹" target="_blank">天下½W¬ä¹</a></li> <li><a href="/book/58538/" title="无疆" target="_blank">无疆</a></li> <li><a href="/book/61474/" title="学霸å…ÀLˆž®ç”œå¦? target="_blank">学霸å…ÀLˆž®ç”œå¦?/a></li> <li><a href="/book/69335/" title="恐怖复è‹? target="_blank">恐怖复è‹?/a></li> <li><a href="/book/40287/" title="喜劫良缘åQŒçº¨¾l”俏åŒÕd¦ƒ" target="_blank">喜劫良缘åQŒçº¨¾l”俏åŒÕd¦ƒ</a></li> <li><a href="/book/48837/" title="永恒国度" target="_blank">永恒国度</a></li> <li><a href="/book/57187/" title="剑中ä»? target="_blank">剑中ä»?/a></li> </ul> </div> <div id="tb2-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/58885/" title="道君" target="_blank">道君</a></li> <li><a href="/book/87331/" title="通幽大圣" target="_blank">通幽大圣</a></li> <li><a href="/book/128497/" title="äºÞZ»™ç™‘Ö¹´" target="_blank">äºÞZ»™ç™‘Ö¹´</a></li> <li><a href="/book/78877/" title="一不小心就无敌å•? target="_blank">一不小心就无敌å•?/a></li> <li><a href="/book/70963/" title="仙子误‚‡ªé‡? target="_blank">仙子误‚‡ªé‡?/a></li> <li><a href="/book/78177/" title="巫在回归" target="_blank">巫在回归</a></li> <li><a href="/book/81599/" title="恐怖修仙世ç•? target="_blank">恐怖修仙世ç•?/a></li> <li><a href="/book/81854/" title="­‘…神道主" target="_blank">­‘…神道主</a></li> <li><a href="/book/56086/" title="独步成仙" target="_blank">独步成仙</a></li> <li><a href="/book/75544/" title="仙魔同修" target="_blank">仙魔同修</a></li> <li><a href="/book/82623/" title="青莲之巅" target="_blank">青莲之巅</a></li> <li><a href="/book/81187/" title="我师兄实在太½E›_¥äº? target="_blank">我师兄实在太½E›_¥äº?/a></li> <li><a href="/book/69335/" title="恐怖复è‹? target="_blank">恐怖复è‹?/a></li> <li><a href="/book/63053/" title="天下½W¬ä¹" target="_blank">天下½W¬ä¹</a></li> <li><a href="/book/139534/" title="大梦ä¸? target="_blank">大梦ä¸?/a></li> <li><a href="/book/22264/" title="遮天" target="_blank">遮天</a></li> <li><a href="/book/83171/" title="西游大妖çŽ? target="_blank">西游大妖çŽ?/a></li> <li><a href="/book/97325/" title="明尊" target="_blank">明尊</a></li> <li><a href="/book/61541/" title="重生之魔教教ä¸? target="_blank">重生之魔教教ä¸?/a></li> <li><a href="/book/78321/" title="召唤大ä{" target="_blank">召唤大ä{</a></li> </ul> </div> <div id="tb2-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/58885/" title="道君" target="_blank">道君</a></li> <li><a href="/book/87331/" title="通幽大圣" target="_blank">通幽大圣</a></li> <li><a href="/book/128497/" title="äºÞZ»™ç™‘Ö¹´" target="_blank">äºÞZ»™ç™‘Ö¹´</a></li> <li><a href="/book/78877/" title="一不小心就无敌å•? target="_blank">一不小心就无敌å•?/a></li> <li><a href="/book/70963/" title="仙子误‚‡ªé‡? target="_blank">仙子误‚‡ªé‡?/a></li> <li><a href="/book/75544/" title="仙魔同修" target="_blank">仙魔同修</a></li> <li><a href="/book/78177/" title="巫在回归" target="_blank">巫在回归</a></li> <li><a href="/book/81854/" title="­‘…神道主" target="_blank">­‘…神道主</a></li> <li><a href="/book/69335/" title="恐怖复è‹? target="_blank">恐怖复è‹?/a></li> <li><a href="/book/56086/" title="独步成仙" target="_blank">独步成仙</a></li> <li><a href="/book/82623/" title="青莲之巅" target="_blank">青莲之巅</a></li> <li><a href="/book/81599/" title="恐怖修仙世ç•? target="_blank">恐怖修仙世ç•?/a></li> <li><a href="/book/81187/" title="我师兄实在太½E›_¥äº? target="_blank">我师兄实在太½E›_¥äº?/a></li> <li><a href="/book/83171/" title="西游大妖çŽ? target="_blank">西游大妖çŽ?/a></li> <li><a href="/book/139534/" title="大梦ä¸? target="_blank">大梦ä¸?/a></li> <li><a href="/book/97325/" title="明尊" target="_blank">明尊</a></li> <li><a href="/book/63053/" title="天下½W¬ä¹" target="_blank">天下½W¬ä¹</a></li> <li><a href="/book/50264/" title="剑叩天门" target="_blank">剑叩天门</a></li> <li><a href="/book/78321/" title="召唤大ä{" target="_blank">召唤大ä{</a></li> <li><a href="/book/77664/" title="无限之神话逆袭" target="_blank">无限之神话逆袭</a></li> </ul> </div> <span><a href="/wuxiaxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸‰ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">都市­a€æƒ…小说推荐排行榜</span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc3-1" onclick="ChangeDateTab('3','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc3-2" onclick="ChangeDateTab('3','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc3-3" onclick="ChangeDateTab('3','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb3-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/44040/" title="我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢" target="_blank">我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢</a></li> <li><a href="/book/57235/" title="åŒÀL­¦å…늎‹" target="_blank">åŒÀL­¦å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/3958/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> <li><a href="/book/76157/" title="都市极品åŒÈ¥ž" target="_blank">都市极品åŒÈ¥ž</a></li> <li><a href="/book/1852/" title="最强狂å…? target="_blank">最强狂å…?/a></li> <li><a href="/book/51840/" title="¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„极品高æ‰? target="_blank">¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„极品高æ‰?/a></li> <li><a href="/book/40020/" title="都市é¬ÆD°·åŒÖM»™" target="_blank">都市é¬ÆD°·åŒÖM»™</a></li> <li><a href="/book/54247/" title="桃运大相å¸? target="_blank">桃运大相å¸?/a></li> <li><a href="/book/771/" title="­‘…çñ”å…늎‹" target="_blank">­‘…çñ”å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/9154/" title="官榜" target="_blank">官榜</a></li> <li><a href="/book/62017/" title="护花高手在都å¸? target="_blank">护花高手在都å¸?/a></li> <li><a href="/book/59101/" title="都市之修仙归æ? target="_blank">都市之修仙归æ?/a></li> <li><a href="/book/59128/" title="一世兵çŽ? target="_blank">一世兵çŽ?/a></li> <li><a href="/book/62874/" title="¼œžå·¥" target="_blank">¼œžå·¥</a></li> <li><a href="/book/1344/" title="极品全能学生" target="_blank">极品全能学生</a></li> <li><a href="/book/59113/" title="我èín上有条龙" target="_blank">我èín上有条龙</a></li> <li><a href="/book/65065/" title="½Iºé€Ÿæ˜Ÿç—? target="_blank">½Iºé€Ÿæ˜Ÿç—?/a></li> <li><a href="/book/4411/" title="专职保镖" target="_blank">专职保镖</a></li> <li><a href="/book/44912/" title="三界¾U¢åŒ…¾Ÿ? target="_blank">三界¾U¢åŒ…¾Ÿ?/a></li> </ul> </div> <div id="tb3-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/132202/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> <li><a href="/book/78396/" title="天才¼œžåŒ»æ··éƒ½å¸? target="_blank">天才¼œžåŒ»æ··éƒ½å¸?/a></li> <li><a href="/book/111110/" title="万族之劫" target="_blank">万族之劫</a></li> <li><a href="/book/38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/77796/" title="极品全能高手" target="_blank">极品全能高手</a></li> <li><a href="/book/56288/" title="捡个校花做老婆" target="_blank">捡个校花做老婆</a></li> <li><a href="/book/81906/" title="我的冰山总裁未婚å¦? target="_blank">我的冰山总裁未婚å¦?/a></li> <li><a href="/book/83751/" title="逆流1982" target="_blank">逆流1982</a></li> <li><a href="/book/79777/" title="都市¼œžçñ”弃少" target="_blank">都市¼œžçñ”弃少</a></li> <li><a href="/book/57725/" title="狂探" target="_blank">狂探</a></li> <li><a href="/book/60968/" title="动力之王" target="_blank">动力之王</a></li> <li><a href="/book/51027/" title="都市­‘…çñ”åŒÕdœ£" target="_blank">都市­‘…çñ”åŒÕdœ£</a></li> <li><a href="/book/78262/" title="我真没想重生å•? target="_blank">我真没想重生å•?/a></li> <li><a href="/book/73495/" title="½W¬ä¸€åºåˆ—" target="_blank">½W¬ä¸€åºåˆ—</a></li> <li><a href="/book/89678/" title="™å¶çñ”¼œžè±ª" target="_blank">™å¶çñ”¼œžè±ª</a></li> <li><a href="/book/150897/" title="虚无¼œžåœ¨éƒ½å¸‚" target="_blank">虚无¼œžåœ¨éƒ½å¸‚</a></li> <li><a href="/book/78380/" title="来自未来的神æŽ? target="_blank">来自未来的神æŽ?/a></li> <li><a href="/book/132259/" title="一路青äº? target="_blank">一路青äº?/a></li> <li><a href="/book/53536/" title="¾lå“å¼ºå°‘" target="_blank">¾lå“å¼ºå°‘</a></li> <li><a href="/book/9154/" title="官榜" target="_blank">官榜</a></li> </ul> </div> <div id="tb3-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/132202/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> <li><a href="/book/78396/" title="天才¼œžåŒ»æ··éƒ½å¸? target="_blank">天才¼œžåŒ»æ··éƒ½å¸?/a></li> <li><a href="/book/79777/" title="都市¼œžçñ”弃少" target="_blank">都市¼œžçñ”弃少</a></li> <li><a href="/book/111110/" title="万族之劫" target="_blank">万族之劫</a></li> <li><a href="/book/38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/56288/" title="捡个校花做老婆" target="_blank">捡个校花做老婆</a></li> <li><a href="/book/81906/" title="我的冰山总裁未婚å¦? target="_blank">我的冰山总裁未婚å¦?/a></li> <li><a href="/book/77796/" title="极品全能高手" target="_blank">极品全能高手</a></li> <li><a href="/book/83751/" title="逆流1982" target="_blank">逆流1982</a></li> <li><a href="/book/76801/" title="全职国医" target="_blank">全职国医</a></li> <li><a href="/book/60968/" title="动力之王" target="_blank">动力之王</a></li> <li><a href="/book/57725/" title="狂探" target="_blank">狂探</a></li> <li><a href="/book/54863/" title="最强神åŒÀL؜都市" target="_blank">最强神åŒÀL؜都市</a></li> <li><a href="/book/78380/" title="来自未来的神æŽ? target="_blank">来自未来的神æŽ?/a></li> <li><a href="/book/62976/" title="我真的长生不è€? target="_blank">我真的长生不è€?/a></li> <li><a href="/book/150897/" title="虚无¼œžåœ¨éƒ½å¸‚" target="_blank">虚无¼œžåœ¨éƒ½å¸‚</a></li> <li><a href="/book/89678/" title="™å¶çñ”¼œžè±ª" target="_blank">™å¶çñ”¼œžè±ª</a></li> <li><a href="/book/78262/" title="我真没想重生å•? target="_blank">我真没想重生å•?/a></li> <li><a href="/book/73495/" title="½W¬ä¸€åºåˆ—" target="_blank">½W¬ä¸€åºåˆ—</a></li> <li><a href="/book/132259/" title="一路青äº? target="_blank">一路青äº?/a></li> </ul> </div> <span><a href="/dushixiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å››ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="gTD_L"/> </td> <td class="gTB" align="middle"> <span class="btitle">历史军事ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="gTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="gTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc4-1" onclick="ChangeDateTab('4','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc4-2" onclick="ChangeDateTab('4','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc4-3" onclick="ChangeDateTab('4','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb4-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/8855/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/78333/" title="谍媄风云" target="_blank">谍媄风云</a></li> <li><a href="/book/11452/" title="极品家丁" target="_blank">极品家丁</a></li> <li><a href="/book/79121/" title="¾lˆæžçŒŽæ€" target="_blank">¾lˆæžçŒŽæ€</a></li> <li><a href="/book/63068/" title="如意ž®éƒŽå? target="_blank">如意ž®éƒŽå?/a></li> <li><a href="/book/51224/" title="独断大明" target="_blank">独断大明</a></li> <li><a href="/book/6172/" title="寒门崛è“v" target="_blank">寒门崛è“v</a></li> <li><a href="/book/58869/" title="汉乡" target="_blank">汉乡</a></li> <li><a href="/book/59142/" title="间谍的战äº? target="_blank">间谍的战äº?/a></li> <li><a href="/book/69373/" title="¿U¦æ—¶ž®è¯´å®? target="_blank">¿U¦æ—¶ž®è¯´å®?/a></li> <li><a href="/book/24454/" title="三国之兵临天ä¸? target="_blank">三国之兵临天ä¸?/a></li> <li><a href="/book/64665/" title="上品寒士" target="_blank">上品寒士</a></li> <li><a href="/book/52779/" title="逍遥ž®ä¹¦ç”? target="_blank">逍遥ž®ä¹¦ç”?/a></li> <li><a href="/book/50660/" title="抗战之第十班" target="_blank">抗战之第十班</a></li> <li><a href="/book/55861/" title="大唐贞观½W¬ä¸€¾U¨ç»”" target="_blank">大唐贞观½W¬ä¸€¾U¨ç»”</a></li> <li><a href="/book/62801/" title="抗日之铁血战将" target="_blank">抗日之铁血战将</a></li> <li><a href="/book/65782/" title="兵è€? target="_blank">兵è€?/a></li> <li><a href="/book/60747/" title="梦入¾U¢æ¥¼" target="_blank">梦入¾U¢æ¥¼</a></li> <li><a href="/book/5863/" title="夜天å­? target="_blank">夜天å­?/a></li> </ul> </div> <div id="tb4-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/94819/" title="ž®é˜è€? target="_blank">ž®é˜è€?/a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/8855/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><a href="/book/82010/" title="我娘子天下第一" target="_blank">我娘子天下第一</a></li> <li><a href="/book/82017/" title="贞观贤王" target="_blank">贞观贤王</a></li> <li><a href="/book/83211/" title="无双庶子" target="_blank">无双庶子</a></li> <li><a href="/book/81642/" title="寒门¼œ¸å®³" target="_blank">寒门¼œ¸å®³</a></li> <li><a href="/book/81715/" title="北颂" target="_blank">北颂</a></li> <li><a href="/book/62801/" title="抗日之铁血战将" target="_blank">抗日之铁血战将</a></li> <li><a href="/book/121498/" title="梦回大明æ˜? target="_blank">梦回大明æ˜?/a></li> <li><a href="/book/101066/" title="庶族无名" target="_blank">庶族无名</a></li> <li><a href="/book/78276/" title="猛卒" target="_blank">猛卒</a></li> <li><a href="/book/128600/" title="召唤之绝世帝çŽ? target="_blank">召唤之绝世帝çŽ?/a></li> <li><a href="/book/61281/" title="¾U¢æ¥¼ä¹‹åº¶å­é£Ž‹¹? target="_blank">¾U¢æ¥¼ä¹‹åº¶å­é£Ž‹¹?/a></li> <li><a href="/book/83339/" title="大明‹¹åŒª" target="_blank">大明‹¹åŒª</a></li> <li><a href="/book/3720/" title="¼œžè¯ç‰ˆä¸‰å›? target="_blank">¼œžè¯ç‰ˆä¸‰å›?/a></li> <li><a href="/book/78333/" title="谍媄风云" target="_blank">谍媄风云</a></li> <li><a href="/book/11452/" title="极品家丁" target="_blank">极品家丁</a></li> <li><a href="/book/79567/" title="汉阙" target="_blank">汉阙</a></li> <li><a href="/book/81774/" title="‹¹´è¡€é€ƒå…µ" target="_blank">‹¹´è¡€é€ƒå…µ</a></li> </ul> </div> <div id="tb4-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/94819/" title="ž®é˜è€? target="_blank">ž®é˜è€?/a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/82010/" title="我娘子天下第一" target="_blank">我娘子天下第一</a></li> <li><a href="/book/8855/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><a href="/book/82017/" title="贞观贤王" target="_blank">贞观贤王</a></li> <li><a href="/book/81642/" title="寒门¼œ¸å®³" target="_blank">寒门¼œ¸å®³</a></li> <li><a href="/book/83211/" title="无双庶子" target="_blank">无双庶子</a></li> <li><a href="/book/121498/" title="梦回大明æ˜? target="_blank">梦回大明æ˜?/a></li> <li><a href="/book/101066/" title="庶族无名" target="_blank">庶族无名</a></li> <li><a href="/book/128600/" title="召唤之绝世帝çŽ? target="_blank">召唤之绝世帝çŽ?/a></li> <li><a href="/book/62801/" title="抗日之铁血战将" target="_blank">抗日之铁血战将</a></li> <li><a href="/book/81715/" title="北颂" target="_blank">北颂</a></li> <li><a href="/book/3720/" title="¼œžè¯ç‰ˆä¸‰å›? target="_blank">¼œžè¯ç‰ˆä¸‰å›?/a></li> <li><a href="/book/78333/" title="谍媄风云" target="_blank">谍媄风云</a></li> <li><a href="/book/78276/" title="猛卒" target="_blank">猛卒</a></li> <li><a href="/book/61281/" title="¾U¢æ¥¼ä¹‹åº¶å­é£Ž‹¹? target="_blank">¾U¢æ¥¼ä¹‹åº¶å­é£Ž‹¹?/a></li> <li><a href="/book/79567/" title="汉阙" target="_blank">汉阙</a></li> <li><a href="/book/81579/" title="墨唐" target="_blank">墨唐</a></li> <li><a href="/book/3771/" title="临高启明" target="_blank">临高启明</a></li> <li><a href="/book/81774/" title="‹¹´è¡€é€ƒå…µ" target="_blank">‹¹´è¡€é€ƒå…µ</a></li> </ul> </div> <span><a href="/lishixiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äºŒè¡Œå¼€å§?--> <div style="clear:both;"></div> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äº”个!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="aTD_L"/> </td> <td class="aTB" align="middle"> <span class="btitle">¾|‘游竞技ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="aTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="aTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc5-1" onclick="ChangeDateTab('5','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc5-2" onclick="ChangeDateTab('5','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc5-3" onclick="ChangeDateTab('5','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb5-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/57888/" title="极品捉鬼¾pȝ»Ÿ" target="_blank">极品捉鬼¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/51059/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/book/70194/" title="九星毒奶" target="_blank">九星毒奶</a></li> <li><a href="/book/62075/" title="深夜书屋" target="_blank">深夜书屋</a></li> <li><a href="/book/62171/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/23365/" title="希灵帝国" target="_blank">希灵帝国</a></li> <li><a href="/book/62775/" title="我当道士那些òq? target="_blank">我当道士那些òq?/a></li> <li><a href="/book/5428/" title="末世大回ç‚? target="_blank">末世大回ç‚?/a></li> <li><a href="/book/9677/" title="å½Þp§†ä¸–界冒险è®? target="_blank">å½Þp§†ä¸–界冒险è®?/a></li> <li><a href="/book/77824/" title="å½Þp§†ä¸–界旅行å®? target="_blank">å½Þp§†ä¸–界旅行å®?/a></li> <li><a href="/book/61458/" title="ítæ˜Ÿ" target="_blank">ítæ˜Ÿ</a></li> <li><a href="/book/73193/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/book/76538/" title="诸天ž®½å¤´" target="_blank">诸天ž®½å¤´</a></li> <li><a href="/book/4755/" title="末日轮盘" target="_blank">末日轮盘</a></li> <li><a href="/book/66031/" title="¾U‰|¨ªè¯¸å¤©çš„æ­¦è€? target="_blank">¾U‰|¨ªè¯¸å¤©çš„æ­¦è€?/a></li> <li><a href="/book/58268/" title="末世之全能大å¸? target="_blank">末世之全能大å¸?/a></li> <li><a href="/book/62471/" title="恐慌世界" target="_blank">恐慌世界</a></li> <li><a href="/book/66920/" title="电媄世界¿Uäh订制" target="_blank">电媄世界¿Uäh订制</a></li> <li><a href="/book/3675/" title="茅山捉鬼äº? target="_blank">茅山捉鬼äº?/a></li> <li><a href="/book/84367/" title="å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{" target="_blank">å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{</a></li> </ul></div> <div id="tb5-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/73193/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/book/76538/" title="诸天ž®½å¤´" target="_blank">诸天ž®½å¤´</a></li> <li><a href="/book/62171/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/51059/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/book/81971/" title="万界圆梦å¸? target="_blank">万界圆梦å¸?/a></li> <li><a href="/book/84367/" title="å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{" target="_blank">å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{</a></li> <li><a href="/book/81366/" title="我的一天有48ž®æ—¶" target="_blank">我的一天有48ž®æ—¶</a></li> <li><a href="/book/72804/" title="诸界末日在线" target="_blank">诸界末日在线</a></li> <li><a href="/book/61458/" title="ítæ˜Ÿ" target="_blank">ítæ˜Ÿ</a></li> <li><a href="/book/126504/" title="­‘…神¾U§ç§‘技帝国" target="_blank">­‘…神¾U§ç§‘技帝国</a></li> <li><a href="/book/127567/" title="诸天¼›è¿" target="_blank">诸天¼›è¿</a></li> <li><a href="/book/4755/" title="末日轮盘" target="_blank">末日轮盘</a></li> <li><a href="/book/81514/" title="灑֎„收容所" target="_blank">灑֎„收容所</a></li> <li><a href="/book/84515/" title="从变形金刚开å§? target="_blank">从变形金刚开å§?/a></li> <li><a href="/book/83341/" title="万界修炼åŸ? target="_blank">万界修炼åŸ?/a></li> <li><a href="/book/4184/" title="末世异åŞä¸Õd®°" target="_blank">末世异åŞä¸Õd®°</a></li> <li><a href="/book/81407/" title="¾ŸŽæ˜O之无限附íw? target="_blank">¾ŸŽæ˜O之无限附íw?/a></li> <li><a href="/book/58895/" title="文化入äçR异世ç•? target="_blank">文化入äçR异世ç•?/a></li> <li><a href="/book/78598/" title="获得主角能力的我只想˜q‡åã^凡生‹z? target="_blank">获得主角能力的我只想˜q‡åã^凡生‹z?/a></li> <li><a href="/book/78214/" title="真实末日游戏" target="_blank">真实末日游戏</a></li> </ul> </div> <div id="tb5-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/76538/" title="诸天ž®½å¤´" target="_blank">诸天ž®½å¤´</a></li> <li><a href="/book/73193/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/book/62171/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/51059/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/book/81971/" title="万界圆梦å¸? target="_blank">万界圆梦å¸?/a></li> <li><a href="/book/84367/" title="å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{" target="_blank">å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{</a></li> <li><a href="/book/81366/" title="我的一天有48ž®æ—¶" target="_blank">我的一天有48ž®æ—¶</a></li> <li><a href="/book/72804/" title="诸界末日在线" target="_blank">诸界末日在线</a></li> <li><a href="/book/61458/" title="ítæ˜Ÿ" target="_blank">ítæ˜Ÿ</a></li> <li><a href="/book/81514/" title="灑֎„收容所" target="_blank">灑֎„收容所</a></li> <li><a href="/book/126504/" title="­‘…神¾U§ç§‘技帝国" target="_blank">­‘…神¾U§ç§‘技帝国</a></li> <li><a href="/book/127567/" title="诸天¼›è¿" target="_blank">诸天¼›è¿</a></li> <li><a href="/book/4755/" title="末日轮盘" target="_blank">末日轮盘</a></li> <li><a href="/book/84515/" title="从变形金刚开å§? target="_blank">从变形金刚开å§?/a></li> <li><a href="/book/78598/" title="获得主角能力的我只想˜q‡åã^凡生‹z? target="_blank">获得主角能力的我只想˜q‡åã^凡生‹z?/a></li> <li><a href="/book/4184/" title="末世异åŞä¸Õd®°" target="_blank">末世异åŞä¸Õd®°</a></li> <li><a href="/book/83341/" title="万界修炼åŸ? target="_blank">万界修炼åŸ?/a></li> <li><a href="/book/58895/" title="文化入äçR异世ç•? target="_blank">文化入äçR异世ç•?/a></li> <li><a href="/book/81407/" title="¾ŸŽæ˜O之无限附íw? target="_blank">¾ŸŽæ˜O之无限附íw?/a></li> <li><a href="/book/121487/" title="你有¿Uå°±æ€äº†æˆ‘" target="_blank">你有¿Uå°±æ€äº†æˆ‘</a></li> </ul> </div> <span><a href="/wangyouxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å…­ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">¿U‘å‰ò灵异ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc6-1" onclick="ChangeDateTab('6','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc6-2" onclick="ChangeDateTab('6','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc6-3" onclick="ChangeDateTab('6','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb6-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/4695/" title="重生之最强剑¼œ? target="_blank">重生之最强剑¼œ?/a></li> <li><a href="/book/55919/" title="¾|‘游之最å¼ÞZ¼ è¯? target="_blank">¾|‘游之最å¼ÞZ¼ è¯?/a></li> <li><a href="/book/58788/" title="我的íw«ä½“有bug" target="_blank">我的íw«ä½“有bug</a></li> <li><a href="/book/57914/" title="¾|‘游之召唤王" target="_blank">¾|‘游之召唤王</a></li> <li><a href="/book/65063/" title="蜀å±? target="_blank">蜀å±?/a></li> <li><a href="/book/85946/" title="从现在开始当渣男" target="_blank">从现在开始当渣男</a></li> <li><a href="/book/65219/" title="我的皮肤强无æ•? target="_blank">我的皮肤强无æ•?/a></li> <li><a href="/book/16786/" title="¾|‘游之纵横天ä¸? target="_blank">¾|‘游之纵横天ä¸?/a></li> <li><a href="/book/56552/" title="英雄联盟之决胜巅å³? target="_blank">英雄联盟之决胜巅å³?/a></li> <li><a href="/book/81917/" title="吃鸡之无限升¾U§ç³»¾l? target="_blank">吃鸡之无限升¾U§ç³»¾l?/a></li> <li><a href="/book/72265/" title="联盟之魔王系¾l? target="_blank">联盟之魔王系¾l?/a></li> <li><a href="/book/65089/" title="­‘…çñ”ç›—è´¼" target="_blank">­‘…çñ”ç›—è´¼</a></li> <li><a href="/book/59167/" title="领主之兵伐天ä¸? target="_blank">领主之兵伐天ä¸?/a></li> <li><a href="/book/83199/" title="我的æ·äh²ŒåŸ? target="_blank">我的æ·äh²ŒåŸ?/a></li> <li><a href="/book/79489/" title="¾l¿èŒµå‚»è…°" target="_blank">¾l¿èŒµå‚»è…°</a></li> <li><a href="/book/181/" title="­‘³çƒçš‡å¸" target="_blank">­‘³çƒçš‡å¸</a></li> <li><a href="/book/1768/" title="天才后卫" target="_blank">天才后卫</a></li> <li><a href="/book/63526/" title="­‘…çñ”锋暴" target="_blank">­‘…çñ”锋暴</a></li> <li><a href="/book/5171/" title="¼œžçñ”英雄" target="_blank">¼œžçñ”英雄</a></li> <li><a href="/book/78614/" title="峡谷正能é‡? target="_blank">峡谷正能é‡?/a></li> </ul></div> <div id="tb6-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/83199/" title="我的æ·äh²ŒåŸ? target="_blank">我的æ·äh²ŒåŸ?/a></li> <li><a href="/book/81880/" title="我不惛_½“老大" target="_blank">我不惛_½“老大</a></li> <li><a href="/book/101643/" title="˜q™ä¸ªæ¸¸æˆä¸ä¸€èˆ? target="_blank">˜q™ä¸ªæ¸¸æˆä¸ä¸€èˆ?/a></li> <li><a href="/book/83752/" title="苍青之剑" target="_blank">苍青之剑</a></li> <li><a href="/book/56552/" title="英雄联盟之决胜巅å³? target="_blank">英雄联盟之决胜巅å³?/a></li> <li><a href="/book/81917/" title="吃鸡之无限升¾U§ç³»¾l? target="_blank">吃鸡之无限升¾U§ç³»¾l?/a></li> <li><a href="/book/82268/" title="狩魔猎äh和他的小å±? target="_blank">狩魔猎äh和他的小å±?/a></li> <li><a href="/book/110499/" title="峡谷之巅" target="_blank">峡谷之巅</a></li> <li><a href="/book/59167/" title="领主之兵伐天ä¸? target="_blank">领主之兵伐天ä¸?/a></li> <li><a href="/book/5586/" title="½‹®å›ç´«é”‹" target="_blank">½‹®å›ç´«é”‹</a></li> <li><a href="/book/85946/" title="从现在开始当渣男" target="_blank">从现在开始当渣男</a></li> <li><a href="/book/82664/" title="我有一座末日城" target="_blank">我有一座末日城</a></li> <li><a href="/book/59174/" title="­‘…神机械å¸? target="_blank">­‘…神机械å¸?/a></li> <li><a href="/book/58788/" title="我的íw«ä½“有bug" target="_blank">我的íw«ä½“有bug</a></li> <li><a href="/book/81355/" title="是篮球之¼œžå•Š" target="_blank">是篮球之¼œžå•Š</a></li> <li><a href="/book/123304/" title="¼›åŒºä¹‹ç‹" target="_blank">¼›åŒºä¹‹ç‹</a></li> <li><a href="/book/81771/" title="文明之万界领ä¸? target="_blank">文明之万界领ä¸?/a></li> <li><a href="/book/5173/" title="¾|‘游之三国超¾U§é¢†ä¸? target="_blank">¾|‘游之三国超¾U§é¢†ä¸?/a></li> <li><a href="/book/63526/" title="­‘…çñ”锋暴" target="_blank">­‘…çñ”锋暴</a></li> <li><a href="/book/137246/" title="怪物合成大师" target="_blank">怪物合成大师</a></li> </ul></div> <div id="tb6-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/83199/" title="我的æ·äh²ŒåŸ? target="_blank">我的æ·äh²ŒåŸ?/a></li> <li><a href="/book/81880/" title="我不惛_½“老大" target="_blank">我不惛_½“老大</a></li> <li><a href="/book/101643/" title="˜q™ä¸ªæ¸¸æˆä¸ä¸€èˆ? target="_blank">˜q™ä¸ªæ¸¸æˆä¸ä¸€èˆ?/a></li> <li><a href="/book/83752/" title="苍青之剑" target="_blank">苍青之剑</a></li> <li><a href="/book/81917/" title="吃鸡之无限升¾U§ç³»¾l? target="_blank">吃鸡之无限升¾U§ç³»¾l?/a></li> <li><a href="/book/82268/" title="狩魔猎äh和他的小å±? target="_blank">狩魔猎äh和他的小å±?/a></li> <li><a href="/book/56552/" title="英雄联盟之决胜巅å³? target="_blank">英雄联盟之决胜巅å³?/a></li> <li><a href="/book/110499/" title="峡谷之巅" target="_blank">峡谷之巅</a></li> <li><a href="/book/59167/" title="领主之兵伐天ä¸? target="_blank">领主之兵伐天ä¸?/a></li> <li><a href="/book/58788/" title="我的íw«ä½“有bug" target="_blank">我的íw«ä½“有bug</a></li> <li><a href="/book/81355/" title="是篮球之¼œžå•Š" target="_blank">是篮球之¼œžå•Š</a></li> <li><a href="/book/5173/" title="¾|‘游之三国超¾U§é¢†ä¸? target="_blank">¾|‘游之三国超¾U§é¢†ä¸?/a></li> <li><a href="/book/59174/" title="­‘…神机械å¸? target="_blank">­‘…神机械å¸?/a></li> <li><a href="/book/123304/" title="¼›åŒºä¹‹ç‹" target="_blank">¼›åŒºä¹‹ç‹</a></li> <li><a href="/book/81771/" title="文明之万界领ä¸? target="_blank">文明之万界领ä¸?/a></li> <li><a href="/book/82664/" title="我有一座末日城" target="_blank">我有一座末日城</a></li> <li><a href="/book/63526/" title="­‘…çñ”锋暴" target="_blank">­‘…çñ”锋暴</a></li> <li><a href="/book/137246/" title="怪物合成大师" target="_blank">怪物合成大师</a></li> <li><a href="/book/85946/" title="从现在开始当渣男" target="_blank">从现在开始当渣男</a></li> <li><a href="/book/77935/" title="我真的控制不住自å·? target="_blank">我真的控制不住自å·?/a></li> </ul></div> <span><a href="/kehuanxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸ƒä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="aTD_L"/> </td> <td class="aTB" align="middle"> <span class="btitle">全本ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="aTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="aTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc11-1" onclick="ChangeDateTab(11,1)">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc11-2" onclick="ChangeDateTab(11,2)">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc11-3" onclick="ChangeDateTab(11,3)">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb11-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"></ul></div> <div id="tb11-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"></ul> </div> <div id="tb11-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"></ul> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å…«ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">所有小说推荐排行榜</span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc12-1" onclick="ChangeDateTab(12,1)">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc12-2" onclick="ChangeDateTab(12,2)">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc12-3" onclick="ChangeDateTab(12,3)">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb12-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/44040/" title="我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢" target="_blank">我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢</a></li> <li><a href="/book/57235/" title="åŒÀL­¦å…늎‹" target="_blank">åŒÀL­¦å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/book/78448/" title="快穿女配冷静ç‚? target="_blank">快穿女配冷静ç‚?/a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/551/" title="极品透视" target="_blank">极品透视</a></li> <li><a href="/book/8855/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><a href="/book/3958/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> <li><a href="/book/2940/" title="都市奇门åŒÕdœ£" target="_blank">都市奇门åŒÕdœ£</a></li> <li><a href="/book/75921/" title="军婚100分:首席åQŒå¼ºåŠ¿å® " target="_blank">军婚100分:首席åQŒå¼ºåŠ¿å® </a></li> <li><a href="/book/40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> <li><a href="/book/76157/" title="都市极品åŒÈ¥ž" target="_blank">都市极品åŒÈ¥ž</a></li> <li><a href="/book/1852/" title="最强狂å…? target="_blank">最强狂å…?/a></li> <li><a href="/book/61964/" title="æîC¼¼å¯’光遇骄é˜? target="_blank">æîC¼¼å¯’光遇骄é˜?/a></li> <li><a href="/book/5478/" title="完美世界" target="_blank">完美世界</a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/62027/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/book/77011/" title="别闹åQŒè–„先生åQ? target="_blank">别闹åQŒè–„先生åQ?/a></li> <li><a href="/book/62033/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> </ul></div> <div id="tb12-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/81770/" title="万道龙皇" target="_blank">万道龙皇</a></li> <li><a href="/book/59066/" title="元尊" target="_blank">元尊</a></li> <li><a href="/book/120094/" title="药妃在上" target="_blank">药妃在上</a></li> <li><a href="/book/5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/book/3493/" title="帝霸" target="_blank">帝霸</a></li> <li><a href="/book/40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> <li><a href="/book/94819/" title="ž®é˜è€? target="_blank">ž®é˜è€?/a></li> <li><a href="/book/78448/" title="快穿女配冷静ç‚? target="_blank">快穿女配冷静ç‚?/a></li> <li><a href="/book/56997/" title="无上¼œžå¸" target="_blank">无上¼œžå¸</a></li> <li><a href="/book/132202/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/73193/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/book/76538/" title="诸天ž®½å¤´" target="_blank">诸天ž®½å¤´</a></li> <li><a href="/book/77011/" title="别闹åQŒè–„先生åQ? target="_blank">别闹åQŒè–„先生åQ?/a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/78922/" title="˜q™ä¸ªå¤§ä{画风不对" target="_blank">˜q™ä¸ªå¤§ä{画风不对</a></li> <li><a href="/book/58885/" title="道君" target="_blank">道君</a></li> <li><a href="/book/62171/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/55602/" title="牧神è®? target="_blank">牧神è®?/a></li> <li><a href="/book/51059/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> </ul></div> <div id="tb12-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/81770/" title="万道龙皇" target="_blank">万道龙皇</a></li> <li><a href="/book/59066/" title="元尊" target="_blank">元尊</a></li> <li><a href="/book/3493/" title="帝霸" target="_blank">帝霸</a></li> <li><a href="/book/94819/" title="ž®é˜è€? target="_blank">ž®é˜è€?/a></li> <li><a href="/book/120094/" title="药妃在上" target="_blank">药妃在上</a></li> <li><a href="/book/40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> <li><a href="/book/56997/" title="无上¼œžå¸" target="_blank">无上¼œžå¸</a></li> <li><a href="/book/76538/" title="诸天ž®½å¤´" target="_blank">诸天ž®½å¤´</a></li> <li><a href="/book/5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/book/73193/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/132202/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> <li><a href="/book/77011/" title="别闹åQŒè–„先生åQ? target="_blank">别闹åQŒè–„先生åQ?/a></li> <li><a href="/book/78448/" title="快穿女配冷静ç‚? target="_blank">快穿女配冷静ç‚?/a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/78922/" title="˜q™ä¸ªå¤§ä{画风不对" target="_blank">˜q™ä¸ªå¤§ä{画风不对</a></li> <li><a href="/book/62171/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/58885/" title="道君" target="_blank">道君</a></li> <li><a href="/book/55602/" title="牧神è®? target="_blank">牧神è®?/a></li> <li><a href="/book/51059/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> </ul></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="footer"> <div class="footer_link"></div> <div class="footer_cont"> <script>footer();</script> </div> </div> </div> <a href="http://www.hhhtyl.com/">bbinÍøÒ³¼¯ÍÅ - bbinÍøվƽ̨</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>